Začalo oficiálne vyšetrovanie na okupovaných palestínskych územiach.

3. mar. 2021 | Nekomentovaný výber