Sčítanie obyvateľstvaA kto povzbudí Slovákov, aby sa prihlásili k svojej národnosti?

15. feb. 2021 | Nekomentovaný výber, Plazivé odnárodňovanie