Začiatok konca národných štátov sa zaháji v Nevade: Svet bude v moci TechKoncernov.

12. feb. 2021 | 2 roky k pravde, Digitálna oligarchia, Nekomentovaný výber