Nejstarším písmem Slovanů nebyla hlaholice. Objev kosti u Břeclavi ukázal na runy

11. feb. 2021 | Nekomentovaný výber