Maďari a Srbi stavili na východ, inšpirujú tým zvyšok Európy.

8. feb. 2021 | Komentované správy

Zdroj obrázka:

Žiaľ treba si to už povedať dostatočne nahlas. Slovensko momentálne nevedú politici, ktorí majú na zreteli dobro svojho národa, ale sú to len obyčajní lokaji cudzích záujmov, ktorí odčítavajú svojim pánom za oceánom a v Bruseli z pier. V takej krajine a s takými pseudopolitikmi je potom logickým dôsledkom, že geopolitika má prednosť pred všetkým ostatným. Pred zdravím, pred životmi, pred mierom…. Slovensko aktuálne nemá zvrchovanú politiku. Maďarom môžeme len ticho závidieť ich premiéra, ktorý dokážte konať aj v rozpore s príkazmi z Bruselu, ak idú tieto príkazy a odporúčania proti občanom jeho krajiny. Dnes musia Maďari a Srbi ukazovať svetu, že existujú štyri svetové strany, pretože Slovensko…hrozné povedať…na takéto čosi za súčasnej vlády nemá „odvahu„ a ani chuť….

Maďari a Srbi stavili na východ, inšpirujú tým zvyšok Európy. 1

0 komentárov