EÚ podporí občiansku spoločnosť, médiá a mládež v Bielorusku.

11. dec. 2020 | Dvojité metre, Komentované správy, Politické mimovládky - články

Zdroj obrázka:

Milé deti. My sa v žiadnom prípade nemiešame do záležitostí cudzieho štátu a už vôbec nefinancujeme a nepodporujeme miestnu opozíciu..kdežeéé 🙂 My len v Bielorusku podporujeme občiansku spoločnosť..

Viac o podpore občianskej spoločnosti v Bielorusku tu:

EÚ podporí občiansku spoločnosť, médiá a mládež v Bielorusku. 1

 

0 komentárov