Redakcia: Vážená paní Čaputová, vážený pán Šefčovič

20. mar. 2019 | Nekomentovaný výber

Vážená paní Čaputová, vážený pán Šefčovič.

Obraciame sa opäť na vás s ponukou relácie v rádiu Slobodný vysielač. Urobili sme tak už v nedávnej minulosti, konkrétne pred prvým kolom prezidentských volieb. V tej dobe, sme však obdržali od vás zamietavú reakciu, respektíve ste na našu ponuku nereagovali vôbec. Toto pozvanie teda opakujeme opäť pred druhým kolom prezidentských volieb. Dovoľte, aby sme vám predostreli zopár dôvodov, prečo si myslíme, že by ste naše pozvanie mali prijať.

Predovšetkým sme si všimli Vaše opakované vyhlásenia v televíznych diskusiách, v rámci ktorých ste tvrdili, že chcete náš rozdelený národ spájať a máte ambíciu stať sa prezidentom VŠETKÝCH občanov Slovenskej republiky. Teda nielen tých, ktorí vám dali svoj hlas v prvom kole, ktorí vám ho odovzdajú aj v kole druhom, ale že chcete byť prezidentom aj tých občanov, ktorí k volebným urnám buď vôbec nešli, prípadne vás nevolili, pretože sú toho názoru, že ich záujmy nezastupujete.

Je nutné dodať, že vyše 51% všetkých zapísaných voličov absentovalo už v prvom kole a všeobecne sa predpokladá, ešte nižšia volebná účasť v záverečnom prezidentskom dueli, z ktorého vzíde najvyšší ústavný činiteľ Slovenskej republiky. Ten by pri svojom vstupe do úradu mal mať čo najširšiu voličskú legitimitu a mal by sa opierať o čo najväčšie kvórum. Domnievame sa teda, že je vo vašom záujme, aby bola volebná účasť v druhom kole čo najvyššia. Je potvrdeným faktom, že takzvané mainstreamové médiá majú na nazenedbateľnú časť populácie buď obmedzený, respektíve žiaden vplyv.

A tým sa dostávame k druhému dôvodu, prečo by ste mali akceptovať pozvanie do nášho internetového rádia. Vy osobne ste totiž deklarovali ako svoj cieľ, osloviť v druhom kole aj voličov dnes už vyradených kandidátov. Tvrdili ste, že práve týmto občanom chcete vysvetliť hodnoty za ktorými stojíte a princípy, ktorými sa mienite riadiť počas výkonu prezidentskej funkcie. Pokiať ste tieto slová mysleli vážne a predovšetkým úprimne, priestor v rádiu Slobodný vysielač je pre tento účel ideálnou možnosťou. Značná časť našich poslucháčov patrí totiž práve do tejto vašej cieľovej skupiny pre druhé kolo.

Je jasné, že teraz, keď Váš boj o prezidentský úrad vrcholí, môže byť problémom nájsť vhodný termín na reláciu.

Dovoľte aby sme Vás preto informovali, že Vám Slobodný vysielač vyjde v tomto smere maximálne v ústrety. Je možné usporiadať diskusiu za účasti oboch kandidátov, alebo s každým zvlášť v termíne, ktorý si sami určíte. V oboch prípadoch by tieto diskusie boli odvysielané v najpočúvanejších večerných časoch, aby zasiahli čo najširšiu množinu voličov. Dokonca nie je nutné ani osobné stretnutie. Diskusiu je možné realizovať aj prostredníctvom SKYPE, respektíve prostredníctvom telefonického spojenia.

Keďže by sme reláciu vysielali naživo, akékoľvek zostrihávanie vašich výpovedí pokladajte za dopredu vylúčené. Avšak musíte počítať s tým, že do relácie sa zapoja aj naši poslucháči so svojimi otázkami. Ako ste deklarovali – chcete sa stať aj ich prezidentom, takže iste im radi priamo v relácii odpoviete na ich otázky.

Všetky tieto možnosťi uvádzame najmä preto, že je možné oprávnene počítať z Vašej strany s reálnou námietkou, že sa Vám vystúpenie v rádiu Slobodný vysielač nevojde medzi už skôr zarezervované termíny. Ako sami vidíte, sme v tomto smere ústretoví a flexibilní a vyjdeme vám v prípade Vášho záujmu maximálne v ústrety. Rovnako tak zaručujeme férový a nestranný prístup moderátora, prípadne moderátorov relácie.

Máte teda možnosť splniť deklarovaný cieľ Vášho prípadného prezidentského konania, ktorým je vami avizované zasypávanie názorových brázd v našej hlboko polarizovanej spoločnosti. Zároveň si môžete na svoju stranu nakloniť elektorát, s ktorým ste si boli doteraz cudzí. Nič z toho Vám tradičné médiá nie sú schopné poskytnúť, pretože tam budete presviedčať len presvedčených.

No a napokon je tu ešte jeden dôvod. Ako sme už spomínali, snažili sme sa vás pozvať do diskusie aj pred prvým kolom prezidentských volieb. Márne. Slobodný vysielač je jeho oponentmi napriek tomu pravidelne kritizovaný za to, že nedáva priestor aj druhej strane. Ako sami vidíte, toto tvrdenie sa nezakladá na pravde, pretože pozvanie od nás ste už nedávno dostali, avšak buď ste ho odmietli, alebo ste naň vôbec nereagovali. Naši poslucháči sa teda môžu oprávnene pýtať, či ich považujete za občanov druhej kategórie, keď diskusiu s nimi odmietate, respektíve na naše pozvánky nereagujete.

Chceme úprimne veriť, že žiaden, čo i len jeden jediný slovenský volič, nie je pre vás menej hodnotný len preto, že má iné politické názory a videnie sveta než je to vaše. Preto si vám opätovne dovoľujeme poslať naše oficiálne pozvanie do relácie s tým, že toto pozvanie zverejníme na webovej stránke rádia Slobodný vysielač, ako aj na našej Facebookovej stránke.

Rovnako budeme postupovať aj v prípade akejkoľvek reakcie – či nereakcie z Vašej strany.

Ďakujeme za pochopenie a ostávame s plnou úctou.

Boris Koroni
štatutár rádia Slobodný vysielač

0 komentárov

Nová relácia – Zrkadlenie

„Bez historického poznania a ním sformulovaného vedomia nie je možné pochopiť deje odohrávajúce sa v súčasnej spoločnosti. Miroslav Lesičko v relácii Zrkadlenie poskytne poslucháčom dejinné informácie, ktoré sú výlučne spojené s udalosťami v Rímskom impériu a tak ich vyprovokovať ku kritickému mysleniu a hľadaniu odpovedí na otázky, ktoré ešte neodzneli“.

Nový archív LBRY

Najnovšie články

Otázka do štúdia
Otázka bude odoslaná na: studio@slobodnyvysielac.sk
Guláš Slobodného Vysielača
* 8. -10. 09. 2017
* Chata na Látkach (časť Nový Svet)
* 10 € / osoba / noc
Prosím zvážte podporu nového info portálu Slobodný Výber
Slobodný Vysielač udržuje verná komunita jeho podporovateľov. Jediný spôsob, ako si udržať nezávislosť, je práve forma financovania verejnosťou.
Vaša pomoc je, samozrejme, dobrovoľná.
Prosíme však, aby ste si uvedomili, že už aj taká malá čiastka, akou je 5 EUR mesačne, dokáže významným spôsobom nielen zvýšiť kvalitu jednotlivých relácií, ale rovnako tak aj rozšíriť ich počet. Ďakujeme každému z Vás za podporu.