Úèastníci pochodu organizovaného iniciatívou Za slušné Slovensko, na ktoré sa pridali aj vedci zo Slovenskej akadémie vied, iniciatívy Veda chce ži, Nie je nám to jedno, Iniciatíva slovenských uèite¾ov, Kultúrny reparát a mimovládne organizácie Chceme veri v súvislosti s odstúpením vlády SR, ktoré zaèalo na Námestí SNP a pokraèuje smerom k budove Národnej rady SR. Bratislava, 28. september 2018. Foto: SITA/Diana Èernáková

Otázka do štúdia
otázka bude odoslaná na adresy: studio@slobodnyvysielac.sk, studio.bb.juh@slobodnyvysielac.sk, cb@slobodnyvysielac.sk
Odoslať

Pin It on Pinterest