Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.

Source: Idlíb: Mezi Sýrií, Tureckem a Al Kajdou

Pin It on Pinterest

Share This