Londýnska polícia prestala vyšetrovať trestné činy s malou intenzitou a škodou. Ideologické trestné činy vyšetrovať bude

Source: Londýnska polícia prestala vyšetrovať „malé“ kriminálne činy, avšak „zločiny z nenávisti“ nesmie ignorovať – Slobodný Výber