Sú zodpovední za takmer každý ôsmy násilný trestný čin v druhej najväčšej spolkovej krajine

Source: Štúdia hľadá spojitosť medzi migrantmi a kriminalitou v Nemecku