Podobne ako pred rokom, aj teraz vyvolalo ocenenie niektorých osôb vysokými štátnymi vyznamenaniami zo strany prezidenta Andreja Kisku protichodné reakcie.

Source: Michelko: Kiskom ocenení Gál, Šimečka a Breiner prerazili dno protislovenskosti