Komisia tak reaguje na porušovanie demokratických princípov v Poľsku.

Source: Európska únia zakročila voči Poľsku: Naštartovala proces na základe článku 7