Udalosti na Ukrajine spôsobil Západ, ktorý nepochopil, že realistická politika nikdy neprestala byť realitou. Svoje konanie založil na ilúzii o trvalej a všeobecnej platnosti liberálnych princípov…

Source: FOREIGN AFFAIRS: Prečo je ukrajinská kríza vinou Západu