Přečetli jsme: Oblast Indického oceánu a jižní či jihovýchodní Asie a Tichomoří se mění v těžiště velmocenské soutěže, ve které hrají hlavní roli Čína, Indie a Japonsko spolu s USA. V budoucnu by v…

Source: Nová velká hra. Těžiště velmocenské soutěže se přesouvá do Indo-tichomořského prostoru