Server YouTube plánuje najať viac ako 10 tisíc pracovníkov, ktorí budú mať za úlohu vysledovať užívateľov využívajúcich túto platformu pre distribúciu násilného či urážlivého obsahu.

Source: Youtube chce rázne zakročiť proti šíreniu nenávisti – Slobodný Výber