Ústavný súd v Rakúsku otvoril cestu k sobášeniu homosexuálnych párov od 1. januára 2019, ak dovtedy zákonodarcovia nerozhodnú inak.

Source: Osoby rovnakého pohlavia sa budú môcť od januára 2019 sobášiť už aj v Rakúsku