Lobisti tvrdia, že dnes nerozumie procesom tvorby legislatívy EÚ skoro nik

Source: LOBISTI: Európska únia tvorí nezrozumiteľné zákony – v prospech boháčov – Slobodný Výber