„To, že zabezpečíme deťom rovnakú ochranu pred násilím, nám všetkým pošle jasné oznámenie o tom, ako sa správame jeden k druhému a takisto to podporí snahu Škótska ohľadom úsilia o zníženie násilia,“ povedal poslanec.

Zdroj: Škótsko sa stane prvou časťou Veľkej Británie, kde budú zakázané fyzické tresty na deťoch