Schválenie zákona by malo znamenať súčasne priblíženie sa k ukončeniu výnimočného stavu.

Zdroj: Vo Francúzsku schválili nový protiteroristický zákon