IMK 14. oktobar sídli v srbskom meste Kruševac. V minulosti sa sústredil najmä na civilný program výroby stavebných a poľnohospodárskych strojov a tiež na klasické trieskové obrábanie.

Zdroj: Slovenská spoločnosť MSM Group prevzala strojársky gigant v Srbsku