Vzájomné pozastavenie udeľovania víz ešte viac prehĺbi spor medzi týmito dvoma členskými štátmi Severoatlantickej aliancie.

Zdroj: USA a Turecko si vzájomne pozastavili vydávanie cestovných víz