Přečetli jsme: Ruský pohled na katalánský problém reprezentuje, mimo jiné, následující text, ve kterém se mísí zkušenost s rozpadem SSSR a kritický pohled na vývoj v 90. letech, kdy měl Západ podce…

Zdroj: Situace v Katalánsku je jako déjà vu z doby rozpadání SSSR a bumerang, který dorazil na Západ – !Argument