Veronika Sušová-Salminen se zamyslela nad tím, co nedělní katalánské referendum a reakce na něj znamenají z hlediska trendů a také utváření budoucnosti Evropy a Evropské unie.

Zdroj: Evropa a sebeurčení. První lekce z katalánského referenda – !Argument