Približne u polovice testovaných potravín sa podľa nej zistili väčšie rozdiely značne ovplyvňujúce kvalitu.

Zdroj: MATEČNÁ: Aj druhá fáza porovnávania potvrdila dvojakú kvalitu potravín – Ekonomika – TERAZ.sk