Přečetli jsme: Ambiciózní reformy v Saúdské Arábii měly dát odpověď na to, jak umenšit závislost této arabské země na prodeji ropy a na její ceně. Ukazuje se, že nastoupená cesta k hospodářské i so…

Zdroj: Zpomalení saúdských reforem a dilema ropných cen – !Argument