Politická korektnosť (PK) posilňuje radikálny islam. Na tento vplyv bolo nedávno znovu poukázané v rozsiahlej expozícii projektu Clarion v júli 2017, ktorý odhaľuje prax opakovať „úmyselné lži, a ako im skutočne veriť, aby sa zabudlo na každý fakt, ktorý sa stal nepohodlným“ – takto definoval George Orwell vo svojom románe 1984 jazyk „Doublespeak“.

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Dve nové totalitné hnutia? Radikálny islam a politická korektnosť – KVonline

Pin It on Pinterest

Share This