napsal  Leo K. České „elity“ tvrdí, že mají, i bez ověření souhlasem občanů, mandát a kompetenci zásadním způsobem stanovit směrování republiky a z tohoto úhlu pohledu se staví indiferentně ke snah…

Zdroj: Politická korektnost, Hate Free, rozpad Rakouska Uherska a migrace | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!