Piece of butter on a plate

Literární noviny | měsíčník pro kritické myšlení. Literární noviny vychází poslední čtvrtek v měsíci.

Zdroj: Za vysokou cenu másla nese vinu politika

Pin It on Pinterest

Share This