Pár poznámok k Správe o stave Únie, ktorú dnes predniesol predseda Európskej komisie Jean-Claude Juncker, lebo sa týka nás všetkých. Na prvý pohľad to nebol zlý prejav. Juncker je stará mazaná líška […]

Zdroj: Kam zmizla agenda demokratického deficitu EÚ? – Eduard Chmelár