Cenzúra stránok prichádza v mnohých formách, avšak jadrom je zatemňovanie informácií a skrývanie určitých faktov. Deje sa to skryte, starostlivým ladením výsledkov vyhľadávania na podporu istého príbehu, ale aj tvrdšie, rušením citlivých materiálov a komentárov alebo potláčaním zdrojov, ktoré ich zverejňujú. Konečný efekt je však rovnaký a narúša sa ním voľný tok informácií. Cenzúra sa spája s totalitnými […]

Zdroj: Totalitná spolupráca politických bábok a sociálnych sietí – ZEM & VEK