Un barcone di migranti
ANSA / ETTORE FERRARI

BRATISLAVA – Medzinárodná prezidentka Lekárov bez hraníc Joanne Liuová zaslala otvorený list predstaviteľom európskych vlád o situácii utečencov v Líbyi a o podiele európskej politiky na ich utrpení. Česká pobočka ho už posunula premiérovi Bohuslavovi Sobotkovi.

Zdroj: Lekári bez hraníc poslali v súvislosti s Líbyou otvorený list európskym vládam, s ľuďmi sa zaobchádza ako s tovarom