Slovenský národ dokázal, že s fašizmom spolupracujúci a kolaborujúci vládnuci slovenskí predstavitelia aj s prezidentom Jozefom Tisom neboli jeho nosnými predstaviteľmi.

Zdroj: SR si pripomína 73. výročie Slovenského národného povstania – Slovensko – TERAZ.sk