– msg: Je to tu, konzerváci a konzerváčky. Laktibrada sa nasral.
_konzervy: kontrakultúra