EÚ plánuje obmedziť hotovostné platby, čo by podľa expertov mohlo v konečnom dôsledku viesť k ich úplnému zrušeniu.

Zdroj: Únia chystá zákaz hotovosti. Banky a štát budú mať nad nami absolútnu kontrolu – napalete.sk