Za dôvod nárastu považujú štatistici veľký prílev prisťahovalcov a utečencov v rokoch 2015 a 2016.

Zdroj: V Nemecku žije čoraz viac ľudí s migračným pôvodom – svet.sme.sk