Kritika homosexualizmu preto nie je kritikou homosexuality a homosexuálov. Nikto nespochybňuje právo homosexuálov na dôstojný život. Homosexuálna agenda sa však (spolu s agendou genderizmu a feminizmu) stala nástrojom rozbíjania biologickej rodiny. Nepriatelia biologickej rodiny sa rodiny boja. Tradičné hodnoty im naháňajú strach. Homosexuáli sa tak stali len prostriedkom demiurgov k uzurpátorstvu moci. Sú obete tichého prevratu – a my s nimi.

Zdroj: Hana Lipovská: Deštrukcia biologickej rodiny v Česku Ústavným súdom pokračuje – KVonline