Ministerstvo počítalo s tým, že ak by bolo centrum úspešné, otvorili by sa ďalšie.

Zdroj: Francúzi zatvorili centrum prevencie radikalizmu, nemalo úspech