15 rokov po útokoch z 11. septembra Európsky vedecký žurnál vydávaný Európskym vedeckým inštitútom (ESI) uverejnil článok nazvaný „O 15 rokov neskôr: Fyzika kolapsov výškových budov“, v ktorom analyzuje kolapsy všetkých troch budov Svetového obchodného centra (WTC).

Zdroj: Záver Európskeho vedeckého žurnálu znie: 11. september bola kontrolovaná demolícia – ZEM & VEK