Novoodhalená „liberálna mešita“ mala ukázať svetu „vľúdnu“ tvár islamu. Islam, ktorý môže byť reformovaný a modernizovaný, keď sa postupne vynorí

Zdroj: GATESTONE INSTITUTE: Nemecký pokus o liberálny islam – KVonline