Za bezpríkladný útok na nezávislosť poľského súdnictva označili dnes poprední predstavitelia českej justície v spoločnom vyhlásení reformu súdnictva v susednej krajine.

Zdroj: ČR: Reforma justície v Poľsku je bezpríkladný útok na jej nezávislosť | Info.sk