Rozdiely v kvalite výrobkov, ktoré sa predávajú v rovnakom obale, preukázala štúdia zadaná českým ministerstvom poľnohospodárstva.

Zdroj: Fico bude za vyššiu kvalitu potravín bojovať priamo v Bruseli. Posiela ho tam V4