Když  už  jsem jednou   spustil ten  seriál  o  G20, nešlo jej zastavit. Ačkoli  se objevilo   „velké“  vnitropolitické  téma , kterého  byly  v  úterý a  ve středu  plná sdělovadla- mi…

Zdroj: Lidi to tak chtějí?! Aneb můžeme si za to sami! | KOSA NOSTRA zostra aneb NAŠE VĚC zostra ! Prostě Kosa zostra!