Summit EÚ – Ukrajina skončil bez schválenia záverečného alebo spoločného vyhlásenie, stalo sa tak druhý krát v histórii a symbolizuje

Zdroj: EVROPSKAJA PRAVDA: EÚ zablokovala európsky sen Ukrajiny! Summit bol márny – KVonline