Súd zrušil obvinenie Facebooku za to, že sleduje aktivity užívateľov. Odôvodnil to tým, že je zodpovednosťou užívateľov chrániť svoju históriu prehliadania.

Zdroj: Súd rozhodol, že Facebook môže sledovať prehliadanie internetu, dokonca aj odhláseným užívateľom – ZEM & VEK