Už od začiatku migračnej krízy alternatívne médiá upozorňujú na mimoriadne vysokú mieru sexuálneho násilia vo Švédsku. Tento údajný fakt opisujú ako dôsledok ústretovej švédskej migračnej politiky v posledných desaťročiach. Špeciálne však od prepuknutia migračnej krízy, kedy Švédsko nesie najvyšší podiel prijatých migrantov na jedného obyvateľa z krajín EÚ.

Hlavnoprúdové médiá na túto kritiku migračnej krízy reagovali najskôr typicky – mlčaním. Sexuálne násilie migrantov sa nehodilo do mediálne tlačeného obrazu utečencov unikajúcich pred vojnovými strasťami súcitne prijímaných uvedomelými humanistickými obyvateľmi Západu (napriek štatistikám hovoriacim o inom).
Po roku a pol sa už nedalo aspoň trochu nereagovať. Viac ako milión prijatých migrantov za rok spôsoboval vážne politické otrasy v Nemecku, nárast popularity nacionalistických prúdov v celej EÚ priamo ohrozoval mediálne velebený a dovtedy neotrasiteľný projekt zjednotenej Európy a sexuálne obťažovanie v Kolíne prelomilo tabu. Naviac samotný imidž mainstreamu aj pod vplyvom trumpovskej kampane začal byť naštrbený.

Takže hlavný prúd prišiel s antihoaxovým argumentom, že sexuálne násile vo Švédsku je viac menej dôsledkom pokročilej rodovej politiky v severských krajinách, kde uvedomelé Švédky nahlasujú útoky oveľa odvážnejšie a so zvýšeným prahom citlivosti. V podstate vytváral dojem, že to je vo Švédsku takmer porovnateľné, rozdiel je len v kultúre nahlasovania incidentov.

Áno, takéto spoločenské problémy bývajú komplexné. Nuž ale pod vplyvom pribúdajúcej faktografie to vyzerá tak, že na tom sexuálnom násilí vo Švédsku niečo predsa len bude. Bråvalla – najväčší hudobný festival vo Švédsku – na budúci rok na základe sexuálnych útokov na aktuálnom ročníku organizátori rovno zrušili.

To môže byť samozrejme výsledkom citlivosti miestnej kultúry, dôležité sú preto čísla. Ale tie hovoria nie práve lichotivo: Na tohtoročnom festivale sa udiali 4 znásilnenia a 23 útokov, na minuloročnom 5, resp. 12. Predstavte si tieto čísla na aktuálne prebiehajúcej Pohode u nás. A problém je, že sa asi nejedná o ojedinelý prípad, keď švédske feministky kvôli bezpečnosti už zariaďujú na budúci rok festival výlučne pre ženy.
No neviem neviem, či niečo nesmrdí v tomto štáte švédskom. Počkáme si ďalej…

PS: Zaujímavé sú dôsledky. Organizovať festival výlučne na základe pohlavnej príslušnosti nie je náhodou rodová diskriminácia? Nie je Švédsko krajina s pokročilou rodovou rovnosťou? A nedostane sa tým Švédsko na úroveň arabských krajín, kde sú zábavy organizované oddelene pre ženy a pre mužov?

Zdroje:

Mainstream vs. alternatíva. Sexuálne útoky vo Švédsku.

Už od začiatku migračnej krízy alternatívne médiá upozorňujú na…

Posted by Peter Marman on Friday, July 7, 2017