Slovanstvo neznesie panovníka, jednotlivé kmene a národy sa takmer nikdy nedokázali spojiť, ani vo všeobecnej miere nadchnúť ideálmi spoločného domu.

Zdroj: Slovanom chýba jednota – napalete.sk