V týchto dňoch do výboru pre Európske záležitosti NR SR dorazil celý balík smerníc o doprave a zmenách v nej. Balík sa volá „mobilita“. Ako to už pri návrhoch smerníc EÚ býva, veci nezjednodušujú ale komplikujú. Preto sme sa ako redakcia rozhodli podporiť akciu 3D Teamu, pretože vyjadruje SLOVENSKÚ POZÍCIU v téme:

Zdroj: SLOVENSKÁ POZÍCIA: Prečo je dobré podporiť protest Nechceme mýto na osobné automobily – KVonline

Pin It on Pinterest

Share This