Zdroj: GLOSA: Európsky Urválek je na svete, teda alias Európsky Prokurátor. Na Slovensko ticho, slovom nik, nič. – KVonline