Zdroj: FREIE WELT: Exodus imigrantov z Afriky cez Stredozemné more je riadený pomocou mimovládnych organizácií – KVonline